Chế phẩm sinh học

Vi sinh xử lý nước thải MICROBE-LIFT IND

Vi sinh xử lý nước thải MICROBE-LIFT IND

Liên hệ

MICROBE-LIFT IND Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh xử lý nước thải * Giới thiệu: ►  Vi sinh xử lý nước thải MICROBE-LIFT IND là một quần thể vi sinh vật xử lý nước thải...

Vi sinh xử lý Ni-tơ MICROBE-LIFT N1

Vi sinh xử lý Ni-tơ MICROBE-LIFT N1

Liên hệ

MICROBE-LIFT N1 Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh chuyên xử lý Ni-tơ ► Vi sinh xử lý ni-tơ MICROBE-LIFT N1 là quần hợp các vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh,...

Vi sinh xử lý ống dẫn & dầu mỡ MICROBE-LIFT DGTT

Vi sinh xử lý ống dẫn & dầu mỡ MICROBE-LIFT DGTT

Liên hệ

MICROBE-LIFT DGTT Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh xử lý đường cống dẫn & dầu mỡ ► Vi sinh xử lý bẫy mỡ MICROBE-LIFT DGTT được thiết kế đặc biệt để phân hủy nhanh các chất...

Vi sinh xử lý mùi MICROBE-LIFT OC

Vi sinh xử lý mùi MICROBE-LIFT OC

Liên hệ

MICROBE-LIFT OC Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh khử mùi, xử lý mùi ► Vi sinh khử mùi MICROBE-LIFT OC được thiết kế đặc biệt cho việc điều chỉnh các phản ứng tạo khí gây...

Vi sinh xử lý bùn MICROBE-LIFT SA

Vi sinh xử lý bùn MICROBE-LIFT SA

Liên hệ

MICROBE-LIFT SA Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh xử lý bùn tối ưu Giới thiệu: ► Vi sinh khử bùn MICROBE-LIFT SA (Sludge-Away) là các vi sinh xử lý môi trường có hoạt tính cao  được thiết kế...

Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C

Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C

Liên hệ

MICROBE-LIFT AQUA-C Vi sinh 100% tự nhiên - Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C là quần thể vi sinh dạng lỏng hoạt độ cao, được thiết kế chuyên biệt cho...

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM VSC

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM VSC

Liên hệ

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM VSC QUANTUM-VSC KHÔI PHỤC, CẢI TẠO ĐẤT - TÁI TẠO CÂN BẰNG SINH THÁI   Giới thiệu: Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM-VSC - là sản phẩm vi sinh thuộc dòng...

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM LIGHT

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM LIGHT

Liên hệ

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM LIGHT BỔ SUNG QUANG HỢP - TÁI TẠO CÂN BẰNG SINH THÁI * Giới thiệu: Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM-LIGHT - là sản phẩm vi sinh thuộc dòng...

Algaway 5.4 - Dung dịch diệt tảo

Algaway 5.4 - Dung dịch diệt tảo

Liên hệ

Algaway 5.4 – Dung Dịch Diệt Tảo Chứng nhận bởi E.P.A (cơ quan bảo vệ môi sinh hoa kỳ) 1 - Công Dụng         ●  Diệt và hạn chế sự phát triển các loại tảo, chuỗi tảo gây...

Special Blend - Giảm các chất thải hữu cơ

Special Blend - Giảm các chất thải hữu cơ

Liên hệ

Special Blend - Giảm các chất thải hữu cơ * Công Dụng: Sử dụng được cho cả hồ cá nước ngọt và hồ cá nước mặn + Phân hủy và làm giảm các chất thải hữu cơ. + Giảm lượng cặn bã...

NITE-OUT II - Nitrifying Bacteria

NITE-OUT II - Nitrifying Bacteria

Liên hệ

 NITE-OUT II - Nitrifying Bacteria (giảm độc tính của amoniac và nitrit) * Công Dụng: - Nite-Out II được đặc chế với công thức đặc biệt để loại trừ amoniac và nitrit qua quá trình sinh học...

Gravel & Substrate Cleaner - giúp làm giảm lớp bùn đáy hồ.

Gravel & Substrate Cleaner - giúp làm giảm lớp bùn đáy hồ.

Liên hệ

Gravel & Substrate Cleaner - giúp làm giảm lớp bùn đáy hồ. * Công dụng:  + Xử lý chất hữu cơ tích tụ khó phân huỷ ở đáy hồ + Hiệu quả xử lý nhanh hơn 80% so với vi...