Hóa chất hệ thống RO và NF

Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO

Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO

Liên hệ

HÓA PHẨM KHỬ TRÙNG HỆ THỐNG RO KHÔNG CÓ TÍNH Ô-XY HÓA Hydrex 4601 - Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO không có tính ôxy hóa * Ưu điểm: + Tác dụng khử trùng nhanh + Có khả năng xử lý nhiều loại vi...

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  KHỬ Ô-XY VÀ CLO TỰ DO Hydrex 4301 - Khử ô xy và clo tự do * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4301 là chất khử dạng dung dịch lỏng, dùng được trong các...

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (SIlica>20ppm)

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (SIlica>20ppm)

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO VÀ NF Hydrex 4109 - Chống cáu cặn màng RO & NF * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4109 là hóa phẩm chống cáu cặn đa chức năng,...

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (Silica<20ppm)

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (Silica<20ppm)

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO VÀ NF Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO và NF (silica<20ppm) - Hydrex 4102 * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4102 là hóa phẩm chống cáu cặn...