Thiết bị vệ sinh

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động ZYQ 110

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động ZYQ 110

Liên hệ

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động phù hợp cho gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học vv.. Thông số kỹ thuật Dung tích...

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động ZYQ50

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động ZYQ50

Liên hệ

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm tự động phù hợp cho gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học vv.. Thông số kỹ thuật: Dung tích...

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ40

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ40

Liên hệ

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm gắn tường phù hợp cho gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học vv. Thông số kỹ thuật: ...

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ138S

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ138S

Liên hệ

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm gắn tường phù hợp cho gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học vv. Thông số kỹ thuật: ...

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ138

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm ZYQ138

Liên hệ

Hộp đựng nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm gắn tường phù hợp cho gia đình, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học vv. Thông số kỹ thuật: ...