Chế phẩm Sinh học cho Thủy Sản

Vi sinh khử phèn, kim loại nặng ao nuôi trồng thủy sản AQUA-KL

Vi sinh khử phèn, kim loại nặng ao nuôi trồng thủy sản AQUA-KL

Liên hệ

AQUA-KL THÀNH PHẦN 100% TỰ NHIÊN – KHỬ PHÈN KIM LOẠI NĂNG HIỆU QUẢ CHO AO NUÔI THỦY SẢN Đất bị nhiễm...

Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C

Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C

Liên hệ

MICROBE-LIFT AQUA-C Vi sinh 100% tự nhiên - Vi sinh xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản MICROBE-LIFT AQUA-C là quần thể...