Hạt trao đổi ion

HẠT LÀM MỀM T42-DẠNG HIDRO/NATRI

HẠT LÀM MỀM T42-DẠNG HIDRO/NATRI

Liên hệ

Hạt trao đổi Cation Axit mạnh - dạng Hyđrô/Natri TULSION® T-42 là một loại hạt trao đổi cation axit mạnh chất lượng hàng đầu có chứa các nhóm Axit sunfonic hạt nhân có dung lượng trao đổi...

HẠT LÀM MỀM T42 NA UPS

HẠT LÀM MỀM T42 NA UPS

Liên hệ

Hạt nhựa trao đổi Cation Axit mạnh kích thước đồng đều TULSION® T-42 Na UPS là một loại hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh chất lượng đỉnh cao, chứa nhóm chức axit sunphonic, có dung lượng...

HẠT TRAO ĐỔI A-23 ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-23 ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I 'miễn nứt rạn' TULSION® A-23 là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh hoạt động dựa vào ma trận pôly-xtiren cấu tạo xốp có chứa nhóm amoni...

HẠT TRAO ĐỔI A-23P ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-23P ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I 'cao cấp' TULSION® A-23 P là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh hoạt động dựa vào ma trận pôly-xtiren cấu tạo xốp có chứa nhóm amoni bậc...

Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh

Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh

Liên hệ

HẠT TRAO ĐỔI A-23UPS ANION BAZƠ MẠNH TULSION A-23UPS là một loại hạt cao cấp được phát triển đặc biệt, hạt nhựa trao đổi anion hoạt động dựa trên ma trận pholystyrene có chứa amoni bậc...

HẠT TRAO ĐỔI A-27MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-27MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn TULSION® A-27MP là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn có hiệu quả và độ bền cao, có công suất...

HẠT TRAO ĐỔI A-30MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-30MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn Acrylic TULSION® A-30 MP là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh 'xốp rỗng lớn' dựa vào ma trận acrylic trùng hợp, có chứa các...

HẠT TRAO ĐỔI A-72MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-72MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn  với kích thước lỗ hổng được điều chỉnh TULSION® A-72 MP là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh  'xốp rỗng lớn' được phát triển một...

HẠT TRAO ĐỔI CXO-9 CATION AXIT YẾU

HẠT TRAO ĐỔI CXO-9 CATION AXIT YẾU

Liên hệ

Hạt nhựa trao đổi Cation Axit yếu TULSION® CXO-9 là một loại nhựa trao đổi Ion dương axit yếu có dung lượng trao đổi cao, kết hợp với độ bền hóa lý và các đặc điểm vận...