Hạt trao đổi ion

HẠT LÀM MỀM T42-DẠNG HIDRO/NATRI

HẠT LÀM MỀM T42-DẠNG HIDRO/NATRI

Liên hệ

Hạt trao đổi Cation Axit mạnh - dạng Hyđrô/Natri TULSION® T-42 là một loại hạt trao đổi cation axit mạnh chất lượng hàng...

HẠT LÀM MỀM T42 NA UPS

HẠT LÀM MỀM T42 NA UPS

Liên hệ

Hạt nhựa trao đổi Cation Axit mạnh kích thước đồng đều TULSION® T-42 Na UPS là một loại hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh...

HẠT TRAO ĐỔI A-23 ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-23 ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I 'miễn nứt rạn' TULSION® A-23 là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh hoạt...

HẠT TRAO ĐỔI A-23P ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-23P ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I 'cao cấp' TULSION® A-23 P là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh hoạt...

Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh

Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh

Liên hệ

HẠT TRAO ĐỔI A-23UPS ANION BAZƠ MẠNH TULSION A-23UPS là một loại hạt cao cấp được phát triển đặc biệt, hạt nhựa trao đổi anion hoạt động...

HẠT TRAO ĐỔI A-27MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-27MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn TULSION® A-27MP là một loại hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp...

HẠT TRAO ĐỔI A-30MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-30MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn Acrylic TULSION® A-30 MP là một loại hạt...

HẠT TRAO ĐỔI A-72MP ANION BAZƠ MẠNH

HẠT TRAO ĐỔI A-72MP ANION BAZƠ MẠNH

Liên hệ

Hạt trao đổi Anion Bazơ mạnh tuýp I xốp rỗng lớn với kích thước lỗ hổng được điều chỉnh TULSION® A-72 MP...

HẠT TRAO ĐỔI CXO-9 CATION AXIT YẾU

HẠT TRAO ĐỔI CXO-9 CATION AXIT YẾU

Liên hệ

Hạt nhựa trao đổi Cation Axit yếu TULSION® CXO-9 là một loại nhựa trao đổi Ion dương axit yếu có dung...