Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh

Thương hiệu :

Liên hệ

HẠT TRAO ĐỔI A-23UPS ANION BAZƠ MẠNHHẠT TRAO ĐỔI A-23UPS ANION BAZƠ MẠNH

TULSION A-23UPS là một loại hạt cao cấp được phát triển đặc biệt, hạt nhựa trao đổi anion hoạt động dựa trên ma trận pholystyrene có chứa amoni bậc 4 nhóm tuýp I với sự ổn định vật lý và hóa học tuyệt vời cho sử dụng trong condenstae polishing và hỗn hợp mixed bed. TULSION A-23UPS được cung cấp như hạt ẩm mạnh mẽ ở dạng clorua có kích thước hạt đồng đều để giảm tối thiểu tổn thất áp lực trong quá trình lọc cột cao, nó được sử dụng cùng với TULSION T-42 UPS  cho kết quả tốt hơn trong các ứng dụng đệm hỗn hợp.