Hóa chất hệ thống nồi hơi

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do - Hydrex 4301

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do - Hydrex 4301

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC NỒI HƠI  KHỬ Ô-XY VÀ CLO TỰ DO Hydrex 4301 - Khử ô xy hòa tan, clo tự do * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4301 là chất khử dạng dung dịch lỏng,...

Hóa Phẩm Chống ăn mòn HT ống hơi và nước ngưng

Hóa Phẩm Chống ăn mòn HT ống hơi và nước ngưng

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG ĂN MÒN HỆ THỐNG ỐNG HƠI VÀ NƯỚC NGƯNG   Hydrex 1646 - Hóa phẩm chống ăn mòn đường ống dẫn hơi, hệ thống nước ngưng * Mô tả và ứng dụng:   ...

Hóa Phẩm Chống cáu cặn nồi hơi

Hóa Phẩm Chống cáu cặn nồi hơi

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  CHỐNG CÁU CẶN CHO NƯỚC NỒI HƠI Hydrex 1255 - Chống cáu cặn, chống tạo bọt cho nước nồi hơi * Mô tả và ứng dụng: + HYDREX 1255 là hóa phẩm tổng hợp, bao gồm...