Vi sinh xử lý Ni-tơ MICROBE-LIFT N1

Thương hiệu :

Liên hệ

MICROBE-LIFT N1 Vi sinh 100% Tự nhiên - Vi sinh chuyên xử lý Ni-tơ

► Vi sinh xử lý ni-tơ MICROBE-LIFT N1 là quần hợp các vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hóa trong các thiết bị xử lý nước thải tương xứng.
► Vi sinh xử lý ni-tơ
MICROBE-LIFT N1 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hóa ammonia thành nitrite và Nitrobacter spp chuyển hóa nitrite thành nitrate. Các vi khuẩn chuyên biệt này đòi hỏi phải có các điều kiện cụ thể để đạt được quá trình nitrat hóa ổn định. Các điều kiện này như sau:
         ⇒ pH                                          7.2 đến 9.0
         ⇒ Độ kiềm                                 CaCO3/NHc được tiêu thụ
         ⇒ Nhiệt độ                                 45 - 104 F (7- 40 0C)
         ⇒ Oxy hòa tan                           4.5/mg O2/mg/HN3
► Vi sinh xử lý ni-tơ Microbe-lift N1
 với các vi khuẩn chọn lọc là vi khuẩn tự dưỡng “có thể sử dụng carbon dioxide làm nguồn carbon duy nhất”, và chúng phát triển tương đối chậm. Để phát triển tốt, chúng cần những điều kiện thích hợp, và thời gian phân bào tiêu biểu là từ 8 đến 16 giờ.  Khả năng xử lý và tốc độ phát triển của chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường cần thiết cho quá trình nitrat hóa. Chúng cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng oxy,  đòi hỏi điều kiện sục khí tương đối cao để đạt được tốc độ phát triển cao nhất.
► Vi sinh xử lý ni-tơ
MICROBE-LIFT N1 với các chủng vi sinh được sử dụng trong tất cả các hệ thống được thiết kế cho quá trình nitrat hóa. Chúng nên được cho vào theo chỉ dẫn của nhà cung cấp và ưu tiên nên cho vào khu vực nước có nhiệt độ thấp. Tất cả những điều kiện cần thiết cho vi khuẩn nên được duy trì theo hướng dẫn để đạt được quá trình nitrat hóa ổn định.
► Vi sinh xử lý ni-tơ 
Microbe-lift N1 bao gồm các vi sinh vật tự nhiên, không độc chứa trong chất hoạt tính bề mặt glycol hòa lẫn với nước.
► Vi sinh xử lý ni-tơ Microbe-lift N1
 an toàn cho hệ thống xử lý; không độc với người, động vật và đời sống thủy sinh. Xem MSDS của sản phẩm trước khi sử dụng.
► Vi sinh xử lý ni-tơ Microbe-lift N1
 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải của các Khu công nghiệp, nhà máy, bãi rác, bệnh viện, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn,... cần xử lý hàm lượng ni-tơ cao.
Sử dụng kèm với  MICROBE-LIFT IND
 để đạt được tính thực thi ổn định.

* Hiệu quả của vi sinh xử lý ni-tơ Microbe-Lift N1:
- Xúc tiến quá trình nitrat hóa ổn định
- Khắc phục được hiện tượng chết do bị shock
- Khởi động quá trình nitrat hóa
- Thực hiện được quá trình nitrat hóa trong thời tiết lạnh

* Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng sử dụng có thể khác nhau tùy theo hệ thống thiết kế, thành phần chất ô nhiễm có trong nước thải, tải lượng nạp và thời gian lưu nước của hệ thống. Tham vấn nhà cung cấp nhằm đưa ra phương thức xử lý tối ưu.
- Tỷ lệ từ 10 đến 30 ppm, dựa vào thể tích bể, lưu lượng hàng ngày, thành phần chất ô nhiễm, điều kiện của hệ thống và thời gian lưu thích hợp. Nên được bổ sung ngay đầu vào hệ thống xử lý sinh học.

Khử mùi - MICROBE-LIF N1 chứa các vi sinh đặc hiệu cho quá trình nitrate hóa và những hoạt động của vi sinh này cũng làm giảm mùi Amonia.

Đặc điểm kỹ thuật:

+ Hình dạng:              Dung dịch dạng lỏng
+ Màu sắc:                 Tím Hồng hoặc trắng
+ pH:                          6.5 đến 8.5
+ Độ ổn định:              2 năm
+ Lưu trữ/ Thao tác:   Không trữ đông. Bảo quản ở nơi khô thoáng.

* Ghi chú:
1 gallon = 3.785 lít; 1 ppm = 1 mg/l = 1 g/m³
1 thùng = 6 gallon

Lưu ý: Tránh tiếp xúc quá lâu với da, rửa tay sau khi sử dụng; có thể gây tấy mắt, rửa liên tục với nước trong 15 phút. Không được uống.

MICROBE-LIFT N1 được thiết kế dành cho các hệ thống nước thải sinh học bởi những chuyên gia trong lĩnh vực nước thải môi trường.

Hãy sử dụng MICROBE-LIFT N1 để đạt hiệu suất tối ưu cho quá trình chuyển hóa Ni tơ.