HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN VI SINH

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM LIGHT

Hướng dẫn sử dụng

1. Nếu mới bắt đầu sử dụng hoặc sử dụng cho cây đang trồng, thêm 2 oz. (60ml) vào mỗi 5 gal. (19L) nước của hệ thống thủy canh.

2. Duy trì hàng tuần 1oz. (30ml) cho mỗi 5 gal. (19L) nước của hệ thống thủy canh.

Có thể sử dụng kèm với tất cả các hình thức thủy canh và trong đất.

Để đạt được cân bằng sinh học và hỗ trợ vi chất cho cây tăng trưởng tối ưu, hãy sử dụng kèm Nourish-L.

N – P – K

0 – 0.5 – 0.09 

 

Vi sinh nông nghiệp & cây trồng QUANTUM VSC

Vi sinh nông nghiệp All-in-One là một công thức đặc biệt chứa các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng, dùng chung cho các loại rau, củ quả, cây trồng các loại. Sử dụng một lượng nhỏ sản phẩm vi sinh nông nghiệp bổ sung này, 1 ~ 2 lần/ 1 tuần sẽ thúc đẩy cây lớn hơn và sáng màu hơn, tăng trưởng/ ra hoa nhanh hơn cũng như gốc rễ mạnh hơn. Sản phẩm chứa các chất dinh dưỡng cơ bản và thứ yếu cần thiết cho cây trồng.

Sử dụng thủy canh:

1. Thêm 1-2 oz.  vào mỗi 10 gal. nước hồ, 1 ~ 2 lần/ tuần

Sử dụng cho đất:

1. Thêm 1 oz. vào mỗi 1 gallon nước, tưới theo tiến độ của bạn.

N – P – K

0.5 – 0.5 – 0.5

 

Phân bón vi sinh FOLIAR SPRAY & ROOT DIP - PHUN LÁ & NGÂM RỄ

·         Sản phẩm tập trung cao vào cơ chế quang hợp kết hợp với mùn đất hiếm tự nhiên và các nguyên tố cần thiết để cải thiện sinh học cho cây trồng.

·         Được thiết kế để bổ trợ cho sản phẩm vi sinh nông nghiệp Photosynthesis Plus và Nourish-L.

Sử dụng thủy canh:

1. Phun lá – dùng 1-2 oz (30-60ml) trên 1 quarter (946ml) nước

2. Ngâm rễ – dùng 2 oz (60ml) trên ½ gal. (19L) nước

3. Ngâm rễ trong 15 phút.

Sử dụng cho đất:

Thêm 3-4 oz (90-120ml) vào 1 gal. (3,8L) nước tưới, tưới theo tiến độ của bạn.

Share :