Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước

Thương hiệu :

Liên hệ


TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

+ Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lên phương án tổng thể, lắp đặt và bảo trì cho hệ thống xử lý nước cấp, nước sinh hoạt, nước tinh khiết, nước thải, hệ thống xử lý khí thải, bụi thải.

+ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo trì cho hệ thống lạnh, điều hoà không khí, lò hơi, hệ thống thông gió.

+ Thiết kế hệ thống xử lý nước sinh hoạt (từ giếng khoan, nước biển, nước mặt, nước thành phố)

+ Thiết kế hệ thống xử lý nước uống tinh khiết, nước khoáng

+ Thiết kế hệ thống xử lý nước công nghệ (nấu bia, pha sơn, rửa linh kiện điện tử, chạy thận nhân tạo ...)

+ Thiết kế hệ thống xủ lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp