Than Hoạt tính dạng hạt

Thương hiệu :

Liên hệ

than hoạt tính dạng hạtThan Hoạt Tính

Đặc điểm : dạng hạt, loại lớn 1.5 - 3.5 mm, loại nhỏ 0.7 - 1.2 mm
Công dụng : khử tạp chất lơ lửng, lọc cặn
Hạn dùng : tối thiểu 5 năm, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
Đơn vị tính : kg
Tỷ trọng : 0,7 kg/lít (loại lớn); 0,8 kg/lít (loại nhỏ)
Đóng bao : 25 kg (chuẩn), 5 kg