THAN HOẠT TÍNH, CALGON MỸ

Thương hiệu :

Liên hệ

THAN HOẠT TÍNH, CALGON MỸTHAN HOẠT TÍNH, CALGON MỸ

Mô tả : 
—Than hoạt tính (Activated carbon) là vật liệu làm từ than có bitum, than non, gỗ, gáo dừa..., được hoạt tính hóa bằng hơi nước, nhiệt độ trong điều kiện thiếu khí. Than hoạt tính rất thông dụng trong công nghệ xử lý nước.

—Phân loại : 
                  1.Dạng hạt
                  2.Dạng bột 
                  3.Dạng khối đặc 

Ứng dụng : 
—- Loại bỏ mùi, cải thiện vị tự nhiên của nước 
- Khử hóa chất. chlorine 
- Khử màu
- Loại bỏ các hợp chất hữu cơ
- Loại bỏ hợp chất tổng hợp như trihalomethane
- Ứng dụng tốt cho xử lý nước cấp
- Ứng dụng tốt cho xử lý nước uống, nước tắm

Nguyên lý hoạt động : 
Thông qua hai quá trình song song:
        1.Lọc cơ học, giữ lại các hạt cặn bằng những lỗ nhỏ.
        2.Hấp phụ các tạp chất hòa tan trong nước bằng cơ chế hấp phụ bề mặt hoặc trao đổi ion.tốt cho xử lý nước cấp