Máy rửa chiết rót đóng nắp tự động

Thương hiệu :

Liên hệ

Máy rửa chiết rót đóng nắp tự động

- Hệ thống đóng bình 5G ( 19,5 lít ) tự động hoàn toàn.
- Công suất hệ thống: Max 100 bình/h.
- Mô tả: Chỉ cần đưa bình vào hệ thống và máy sẽ tự động tiến hành rửa bình, hệ thống sẽ rửa bình 3 lần ( 2 lần rửa bằng nước thường + 1 lần bằng nước tinh khiết tráng qua ). Sau đó bình được chuyển qua khâu chiết rót theo định mức được cài đặt từ trước. Khi chiết rót xong bình 5G được chuyển ngay tới khâu đóng nắp (nắp dập) và bình 5G được đẩy ra ngoài. Lúc này bình nước đã được chiết rót hoàn thiện, công nhân chỉ cần đóng gói tem nhãn và bao bì.