Máy rửa bình bán tự động

Thương hiệu :

Liên hệ

Máy rửa bình bán tự động

Dùng cho những cơ sở sản xuất nước đóng bình với công suất nhỏ.