Máy hàn túi M2 - 400/500

Thương hiệu :

Liên hệ

Máy hàn túi M2 - 400/500

Ứng dụng trong khâu đóng gói đá viên sạch.