Màng RO Công Nghiệp VONTRON

Thương hiệu :

Liên hệ

Màng Lọc RO VONTRONMàng RO Công Nghiệp VONTRON

Màng lọc RO - VONTRON là màng lọc hoạt động dưới mức áp suất thấp, dòng chảy ngập cao, khử mặn, màng lọc ro được áp dụng để khử muối.

* ĐẶC TÍNH MÀNG RO VONTRON
♦ Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp
♦ Màng lọc ro Vontron có khả năng khử muối nguồn nước mặt, nước ngầm, nước khai thác và nước thải đô thị, xử lý nước giếng khoan.
♦ Xử lý nước nhiễm mặn tập trung.

* Thông số màng lọc RO VONTRON
Model Màng VONTRON
                                                   Bảng thông số màng lọc RO VONTRON

* Ký hiệu màng lọc ro công nghiệp vontron
Ký hiệu màng lọc ro công nghiệp vontron

* Kích thước màng lọc ro
Kích thước màng lọc RO VONTRON

Xin hãy liên hệ thienkhanh co.,ltd để nhận được những tư vấn về sản phẩm tốt nhất!