Màng RO Công Nghiệp Filmtec

Thương hiệu :

Liên hệ

Màng RO Filmtec

Màng RO Filmtec

* Lõi RO BW30-4040: Màng 4040 áp cao.
- Áp lực : 225psi
- Lưu lượng nước RO : max 390L/giờ
- Recover : 15% , khử 99.0%c : 225psi

* Lõi RO LCHR 4040: Màng 4040 áp cao.
- Áp lực : 225psi
- Lưu lượng nước RO : max 450L/giờ
- Recover : 15% , khử 99.0%

* Lõi RO LCLE 4040: MÀNG 4040 áp thấp.
- Áp lực 125psi
- Lưu lượng nước RO: max 390L/giờ
- Recover : 15% , khử 99.0%

* Lõi RO BW30-400: Màng 8040 áp cao.
- Áp lực 225psi
- Lưu lượng : max 40m3/ngày
- Recover : 15% , khử 99

* Lõi RO LE400: Màng 8040 áp thấp.
- Áp lực 150psi
- Lưu lượng : max 46m3/ngày
- Recover : 15% , khử 99.3%

Hãy liên hệ với THIENKHANH Co.,LTD để nhận được những tư vấn tốt nhất!