Khí Oxygen

Thương hiệu :

Liên hệ

* Khí Oxy

Không khí chứa 78% khí Nitơ và 21% khí Oxy, hóa lỏng ở -183°C và cô đặc ở - 218.9°C.
Ở áp suất không khí, Oxy lỏng chỉ chiếm 1/854 thể tích khí của nó. Điều này cho phép số lượng lớn Oxy được vận chuyển và lưu trữ ở thể lỏng làm lạnh.
Đặc tính quan trọng nhất của Oxy là khả năng phản ứng của nó. Chỉ có một số ít phân tử là không phản ứng với Oxy. Các tiến trình đốt cháy và Oxy hóa với môi trường giàu Oxy sẽ nhanh hơn trong môi trường không khí. Đặc tính này làm cho Oxy trở nên cần thiết cho phần lớn các ứng dụng Công Nghiệp.
Oxy cũng cần thiết cho sự trao đổi chất của nhiều cơ quan và có tính hòa tan cao trong nước, nó phù hợp cho nhiếu ứng dụng trong công nghệ môi trường và sử lý nước.


* Các ứng dụng của Oxy

          + Hỗ trợ sự sống
          + Ứng dụng trong y tế : Thiết bị hổ trợ thở và hô hấp cho bệnh nhân
          + Ứng dụng trong ngành lặn.
          + Sử dụng trong xử lý nước và môi trường
          + Ứng dụng trong ngành luyên kim và kính thủy tinh (Tăng cường sự đốt cháy)
          + Ứng dụng trong thủy sản - thêm Oxy vào nước trong các trại cá và duy trì sự sống của cá trong quá trình vận chuyển.
 

* Chất lượng:

          + Oxy trong công nghiệp thông dụng: O2 2.6
          + Oxy chất lượng cao: O2 4.5, O5.6
          + Oxy y tế: O2 2.5


* Phương thức cung cấp: Có thể cung cấp Oxy ở dạng lỏng và khí tùy theo nhu cầu và chất lượng yêu cầu

          + Cung cấp bằng chai khí cao áp (Cylinder): 10L, 41L, 47L, 50L (Áp suất nạp: 150 – 200 bar)
          + Cung cấp bằng bình chứa lỏng mini như: XL-45, XL-45HP
          + Cung cấp bằng bồn chứa khí lỏng kèm bộ hóa hơi: SCS-Series (3300L, 6000L, 10.000L, 20.000L,vv...)