Khí hỗn hợp hiệu chuẩn

Thương hiệu :

Liên hệ

Công ty TNHH XNK THIÊN KHÁNH chuyên cung cấp các loại khí hỗn hợp (Gas Mixtures) và khí hỗn hợp hiệu chuẩn (Calibration Gas Mixtures) được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Sau đây là các lĩnh vực mà chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về khí hỗn hợp