Khí Acetylene

Thương hiệu :

Liên hệ

* Acetylene và các khí nhiên liệu khác

Acetylene là một khí nhiên liệu với nhiều ứng dụng rộng rãi, đặc biệt được sử dụng trong kỹ thuật cắt và hàn.

* Các ứng dụng dùng Acetylene
        + Hàn: sử dụng khí oxy-acetylene trong việc hàn là một phương án tiết kiệm chi phí hơn so với hàn điện, và là một phương án rất tốt đối với những nơi xa không có nguồn điện ổn định.
        + Cắt: sử dụng khí oxy-acetylene trong việc cắt sẽ cho chất lượng cắt tốt hơn, tốc độ cắt cao hơn, thời gian khởi động cắt nhanh hơn so với các khí đốt khác.
        + Nhiệt luyện: khí oxy-acetylene được sử dụng trong nhiệt luyện thép, hoặc dùng cho các bộ phận lớn không vừa lò nung.


* Chất lượng: Acetylene có loại sau đây:
        + Acetylene hòa tan (Dùng hàn cắt kim loại)
        + Acetylene cho ngọn lửa trắc quang (Có độ tinh khiết cao : 99.8%)


* Hình thức cung cấp: Acetylene được chứa trong các bình chứa bằng thép có chất xốp và dung môi hòa tan Acetone