Hóa chất xử lý nước

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (SIlica>20ppm)

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (SIlica>20ppm)

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO VÀ NF Hydrex 4109 - Chống cáu cặn màng RO & NF * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4109 là hóa phẩm chống cáu cặn đa chức năng,...

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (Silica<20ppm)

Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO VÀ NF (Silica<20ppm)

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO VÀ NF Hóa phẩm chống cáu cặn màng RO và NF (silica<20ppm) - Hydrex 4102 * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4102 là hóa phẩm chống cáu cặn...

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  KHỬ Ô-XY VÀ CLO TỰ DO Hydrex 4301 - Khử ô xy và clo tự do * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4301 là chất khử dạng dung dịch lỏng, dùng được trong các...

Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO

Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO

Liên hệ

HÓA PHẨM KHỬ TRÙNG HỆ THỐNG RO KHÔNG CÓ TÍNH Ô-XY HÓA Hydrex 4601 - Hóa phẩm khử trùng hệ thống RO không có tính ôxy hóa * Ưu điểm: + Tác dụng khử trùng nhanh + Có khả năng xử lý nhiều loại vi...

Hóa phẩm khử trùng hệ thống CooLing

Hóa phẩm khử trùng hệ thống CooLing

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  KHỬ TRÙNG KHÔNG Ô-XY HÓA Hydrex 4601 - hóa phẩm khử trùng hệ thống CooLing không có tính ôxy hóa * Ưu điểm: + Tác dụng khử trùng nhanh trong hệ thống + Có khả năng xử lý...

Hóa phẩm chống cáu cặn HT làm mát tuần hoàn

Hóa phẩm chống cáu cặn HT làm mát tuần hoàn

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  HỆ THỐNG LÀM MÁT TUẦN HOÀN Hydrex 2250 - Chống cáu cặn, ức chế ăn mòn hệ thống làm mát tuần hoàn hở * Mô tả và ứng dụng:      + Hóa phẩm tổng hợp,...

Hóa Phẩm Xử Lý Nước HT Làm Mát Tuần Hoàn Kín

Hóa Phẩm Xử Lý Nước HT Làm Mát Tuần Hoàn Kín

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  ỨC CHẾ ĂN MÒN HỆ THỐNG LÀM MÁT TUẦN HOÀN KÍN Hydrex 2914 - Ức chế ăn mòn hệ thống làm mát tuần hòa kín * Mô tả và ứng dụng:    + Hydrex 2914 là...

Hóa Phẩm Chống ăn mòn HT ống hơi và nước ngưng

Hóa Phẩm Chống ăn mòn HT ống hơi và nước ngưng

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC CHỐNG ĂN MÒN HỆ THỐNG ỐNG HƠI VÀ NƯỚC NGƯNG   Hydrex 1646 - Hóa phẩm chống ăn mòn đường ống dẫn hơi, hệ thống nước ngưng * Mô tả và ứng dụng:   ...

Hóa Phẩm Chống cáu cặn nồi hơi

Hóa Phẩm Chống cáu cặn nồi hơi

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC  CHỐNG CÁU CẶN CHO NƯỚC NỒI HƠI Hydrex 1255 - Chống cáu cặn, chống tạo bọt cho nước nồi hơi * Mô tả và ứng dụng: + HYDREX 1255 là hóa phẩm tổng hợp, bao gồm...

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do - Hydrex 4301

Hóa Phẩm Khử Ô-XY và CLO Tự do - Hydrex 4301

Liên hệ

HÓA PHẨM XỬ LÝ NƯỚC NỒI HƠI  KHỬ Ô-XY VÀ CLO TỰ DO Hydrex 4301 - Khử ô xy hòa tan, clo tự do * Mô tả và ứng dụng: + Hydrex 4301 là chất khử dạng dung dịch lỏng,...