Hệ thống lọc nước RO

Máy lọc nước RO Karofi 75L/H

Máy lọc nước RO Karofi 75L/H

Liên hệ

Máy Lọc Nước RO - KA75 - Sản phẩm gồm 8 cấp lọc, đáp ứng nhu cầu nước tinh khiết và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cơ lợi cho cơ thể, công suất tiêu thụ 75L/H. Sản phẩm dùng...

Máy lọc nước RO Karofi 50L/H

Máy lọc nước RO Karofi 50L/H

Liên hệ

Máy Lọc Nước RO - KA50 - Sản phẩm gồm 7 cấp lọc, đáp ứng nhu cầu nước tinh khiết và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cơ lợi cho cơ thể, công suất tiêu thụ 50L/H. Sản phẩm...

Máy lọc nước RO Karofi 30L/H

Máy lọc nước RO Karofi 30L/H

Liên hệ

Máy Lọc Nước RO - KA30 - Sản phẩm gồm 6 cấp lọc, đáp ứng nhu cầu nước tinh khiết và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cơ lợi cho cơ thể, công suất tiêu thụ 30L/H. - Sản phẩm dùng...