Hệ thống chiết rót bình 20L bán tự động

Thương hiệu :

Liên hệ

Hệ thống chiết rót bình 20L bán tự động

Nước tinh khiết sẽ được dẫn đến bàn để chiết rót nước vào bình. Hệ thống bàn chiết còn bao gồm bộ phận sục rửa bình, dập nắp. Phù hợp với các cơ sở sản xuất nước tinh khiết vừa và nhỏ